Rechten, plichten en klachtenregeling

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten waaraan een zorgverlener en een patiënt zich moeten houden. Een aantal belangrijke bepalingen zijn:

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet u informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten.
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling.
 • De voor uw gezondheid te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek en de behandeling.
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.
 • U mag uw zorgverlener altijd om nadere informatie vragen of verzoeken het u nogmaals te vertellen.

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen.
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand.
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor een onderzoek of een behandeling , op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener.
 • Op een second opinion van een andere deskundige.
 • Op inzage in uw medisch dossier.

Als patiënt mag u informatie weigeren:

 • Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw hulpverlener moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geeft de hulpverlener u de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

Als patiënt heeft u ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde manier kan onderzoeken en behandelen.
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan het onderzoek en de behandeling door de adviezen en voorschriften die de hulpverlener u geeft op te volgen.
 • U moet voor de behandelingen betalen. Bij achterstallige betalingen kan KBC Haaglanden een gerechtelijke procedure starten.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen:

 • Is een patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger (een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor) geïnformeerd over het onderzoek en de behandeling. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers èn de patiënt geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Niet volledig informeren bij noodsituatie:

 • Als direct ingrijpen nodig is in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Recht op privacy:

 • In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is vastgelegd dat alle medewerkers van de praktijk tot geheimhouding zijn verplicht van alles waar zij beroepshalve kennis van nemen, zoals persoonlijke of medische gegevens.

Klachtenregeling:

 • Ten slotte, wij hopen uiteraard dat u tevreden bent over onze praktijk. Mocht u onverhoopt toch niet content zijn, bijvoorbeeld over uw behandeling, dan hopen wij dat u dit met uw therapeut wilt bespreken. Uiteraard mag u ook één van de andere medewerkers aanspreken als u dat fijner vindt. Wij zullen onze uiterste best doen om een goede oplossing voor u te vinden. Wanneer u er met ons toch niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). U vindt de folders hierover in onze praktijk of u kunt de KNGF website bezoeken voor meer informatie


www.rijksoverheid.nl  Voor informatie over WGBO en WBP.
www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html voor informatie over de klachtencommissie van het KNGF

Welkom bij KBC Haaglanden Fysiotherapie

Welkom in onze praktijk voor (sport) fysiotherapie en manuele therapie. KBC Haaglanden is een praktijk waar goede begeleiding en persoonlijke aandacht voorop staan. Wij werken volgens het concept Evidence Based Practice waardoor u verzekerd bent van de best mogelijke zorg.

Lees meer

Maak direct een afspraak

Soms is het erg druk in de praktijk en lukt het ons niet om de telefoon meteen te beantwoorden. Spreek dan even uw nummer in op onze voicemail, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.

Routeplanner