Visie

Het Kennis en Behandel Centrum (KBC) Haaglanden is een laagdrempelige praktijk met een prettige, toegankelijke sfeer waar iedereen welkom is.

KBC Haaglanden streeft er door behandeling, begeleiding, voorlichting en motivatie naar dat de klachten van haar cliënten maximaal afnemen en dat de kwaliteit van leven maximaal toeneemt. Door de combinatie van (wetenschappelijke) kennis en resultaatgerichte behandelingen biedt KBC Haaglanden de beste evidence based zorg voor al haar cliënten. De praktijk distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van therapieën of trends die aantoonbaar niet-werkzaam zijn. KBC Haaglanden vindt de professionalisering van (para-) medische beroepen zeer belangrijk en houdt zich daarom actief bezig met het initiëren en doceren van (wetenschappelijk) onderwijs.

KBC Haaglanden onderscheidt zich door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de gezondheidszorg.

Missie

KBC Haaglanden Fysiotherapie wil de optimale patiëntenzorg, de professionaliteit, de deskundigheid van de therapeuten en de goede, transparante communicatie met alle betrokkenen behouden en verder ontwikkelen.

KBC Haaglanden hecht bijzonder veel waarde aan samenwerking met derden en zet zich actief in voor het onderhouden en uitbreiden van deze waardevolle contacten. KBC Haaglanden heeft een sterke visie op de ontwikkeling van het (wetenschappelijk) onderwijs, op de professionalisering van (para-)medische beroepen en op (sport)fysiotherapie in het bijzonder en ziet het als haar missie is om zich in de toekomst op deze fronten te blijven inzetten.

KBC Haaglanden gelooft in het delen van kennis en streeft ernaar een (inter-) nationaal kennis centrum te worden dat zich bezig houdt met o.a. wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van de gezondheidszorg. 

Welkom bij KBC Haaglanden Fysiotherapie

Welkom in onze praktijk voor (sport) fysiotherapie en manuele therapie. KBC Haaglanden is een praktijk waar goede begeleiding en persoonlijke aandacht voorop staan. Wij werken volgens het concept Evidence Based Practice waardoor u verzekerd bent van de best mogelijke zorg.

Lees meer

Maak direct een afspraak

Soms is het erg druk in de praktijk en lukt het ons niet om de telefoon meteen te beantwoorden. Spreek dan even uw nummer in op onze voicemail, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.

Routeplanner